Barnets utveckling det första året

Om barns mentala och psykologiska utveckling, så kallad utvecklingspsykologi, finns mängder av forskning och teorier. Under olika faser i livet händer varierade fenomen i barnets utveckling. Psykologer och forskare har i alla år försökt att formulera och förklara de olika utvecklingsfaserna.

Alla barn är individer och det är viktigt att komma ihåg det när man läser och lär sig om barns utveckling. Hur man vägleder, fostrar och ger stöd till ett barn ska i första hand vara anpassat efter den individ man har framför sig, men med kännedom om barnets utveckling kan man själv känna sig tryggare i olika situationer och kanske förstå barnet lite bättre. Utvecklingen sker inte i en jämn ström utan i ojämn takt. Ibland händer det mycket och andra perioder utvecklas barnet nästan ingenting alls. Inför en ny fas av intensiv utveckling kan det hända att det lilla barnet blir känsligare och kanske äter sämre, sover sämre eller blir gnälligare och vill vara nära. Fasen avslutas sedan i regel med en lugnare period där barnet kan upplevas mer nöjd, trygg och självständig.

One Year Old boy celebrating birthday

Man brukar prata om sju utvecklingsperioder det första året. När barnet är runt 4-5 veckor gammalt utvecklas både fysik och mentala färdigheter. Barnet kan hålla sig vaken längre, fokusera och gråta på riktigt. Runt 2 månader inträffar den andra perioden där barnet börjar le oftare och tar in mer av omgivningen. 2,5-3 månader gammalt träder barnet in i den tredje perioden där syn, lukt, smak och hörsel utvecklas allt mer. Den fjärde perioden startar ungefär vid 4-månaders ålder. En viktig insikt som inträffar då är att saker kan finnas utan att de syns. Barnet kan göra fler ljud och använda händerna mer. En intensiv fysisk utvecklingsfas. Runt ett halvår inträffar period nummer fem. Leken blir allt viktigare, världen känns större och barnet kan bli blygt och få mardrömmar om natten. Den näst sista utvecklingsfasen under första året sätter in vid 9-månaders ålder. Då lär sig barnet mer om att förflytta sig och börjar förstå känslor och det talade språket. Mycket händer och barnet kan behöva mer närhet en tid. Nya människor kan kännas skrämmande. Den sjunde och sista perioden inträffar runt 11 månader. Då övar barnet på språk, fysiska färdigheter och att upptäcka världen. Barnet blir även mer medveten om sina egna handlingar.

 
 

About the author

More posts by