Barnets utveckling mellan 2-3 år

Från dess att barnet passerar ungefär 1 och fram till 3-årsåldern händer många spännande moment i utvecklingen. Barnet tar enorma kliv fysiskt och utvecklas psykiskt alltmer till en egen liten individ med personlighetsdrag och egenskaper. De färdigheter som barnet får med sig kommer det att ha nytta av på olika sätt under resten av livet.

Från 1-2 års ålder upplevs barnet ofta som ganska harmoniskt, även om energin kan vara hög! Barnet är ofta glatt och lever för stunden. De sociala erfarenheterna och färdigheterna ökar i takt med att det träffar nya människor och ställs inför olika situationer. Kanske börjar barnet på dagis och träffar andra barn och vuxna i den typen av miljö. Även språkutvecklingen tar jättekliv. Vissa barn pratar massor medan andra endast säger några ord, men förståelsen för ordet och språket växer hos alla.

Någonstans mellan 2-3 års ålder händer sedan en hel del och här kan många föräldrar komma att ställas inför tuffa utmaningar. Man kanske plötsligt inte känner igen sitt lugna beskedliga barn som nu testar sin egen vilja och sina egna förmågor. Barnet vill prova allting på egen hand och kan ofta upplevas självständigt och prövande. Men även i stort behov av närhet mellan varven. Barnet lär sig hoppa, springa, gå baklänges och stå på ett ben, och vill gärna vara aktivt och att det händer någonting hela tiden.

Little girl draws on her face with a marker

Det kan ibland vara lätt att drabbas av dåligt samvete när man blir arg på barnet. Men att möta motstånd är nödvändigt för barnets utveckling, och känslor är inte farliga. Man behöver heller inte lasta sig själv för att man inte är konsekvent hela tiden. Det är helt okej att vara flexibel i olika situationer. Man bör dessutom alltid komma ihåg att det är en naturlig, om än så jobbig period, som kommer att gå över så småningom. Att ge barnet så få valmöjligheter som möjligt i olika situationer kan hjälpa. Barn i den här åldern kan ha svårt att välja och ta beslut. Därför bör du som förälder hellre ge bestämda, raka besked och vara den som tar olika typer av beslut.

 
 

About the author

More posts by