Tandvård för barn


Alla människor behöver få sina tänder undersökta regelbundet, för att upptäcka eventuella hål och få tips och råd om hur vi håller en god tand- och munhygien. Detta gäller även för våra barn och deras tänder. Till och med att man fyller 21 år har man rätt till gratis tandvård i Sverige, med några undantag.

Såhär fungerar barntandvård

En första kallelse till barntandvården kommer vanligen när barnet är ungefär 2 – 3 år gammal. Du och barnet kommer då till en tandläkare, tandsköterska eller tandhygienist. I samband med det första besöket får också du som förälder råd om hur du ska sköta ditt barns tänder på bästa sätt. Du kan välja att gå till en privat tandläkare, men om du inte själv har gjort ett sådant val blir du automatiskt kallad till den tandläkarmottagningen som har ansvaret för personer i det område du bor.

Hur ofta bör barnet besöka tandläkaren?

Hur ofta ditt barn blir kallat till tandläkare efter det första besöket beror på i hur bra skick tänderna är. Det kan också hända att man upptäcker att barnet är i behov av extra tandvård eller så kallad specialisttandvård, och därför behöver besöka tandläkaren oftare.Schooltandarts_School_dentist

Specialisttandvård för barn

I regel behöver du inte betala för ditt barns tandläkarbesök, men det finns vissa undantag vad gäller vissa former av specialisttandvård. Den vanligaste specialisttandvården för barn och ungdomar är ortodonti, det vill säga tandreglering. Här kan barnet få hjälp med olika sorters tandställningar, till exempel fasta sådana eller tandställningar som används under nattetid. Genom att reglera tänderna får barnet ett mer funktionellt bett, som utan behandling kan vara såväl socialt som praktiskt besvärande. Vid större besvär, så som att bettet skadar gom eller omkringliggande tänder eller medför problem med att bita ihop käkarna ordentligt, kan du få tandregleringen gratis. Kontrollera detta med din tandläkare.

Vilka tandläkarkliniker finns i Sverige?

Det finns många tandläkarmottagningar runtom i landet – såväl privata som offentliga. Om du letar efter en tandläkare Stockholm har du många att välja bland, till exempel Distriktandvården. Du kan hitta mer information om tandläkaralternativ på 1177 eller på din region eller landstings webbplats.

 
 

About the author

More posts by